جزوه ریاضی عمومی - جزوه ریاضی عمومی جزوه ریاضی عمومی ۱ - جزوه ریاضی عمومی ۱ جزوه ریاضی ۱ - جزوه ریاضی ۱ جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک دانلود جزوه , نمونه سوال, منابع آزمون ارشد - مطالب الگوریتم ژنتیک

بهینه سازی منابع نگهداری به کار رفته در یک سیستم تولیدی

Maintenance resources optimization applied to a manufacturing system

چکیده

این مقاله یک بهینه سازی در دسترس از یک سیستم مهندسی مونتاژ شده در یک سری پیكربندی، یا افزونگی بخشها و منابع بعنوان پارامترهای بهینه سازی را نشان می دهد. هدف دستیابی به ماکزیمم مقدار موجود با توجه به محدودیت نصب و هزینه های نگهداری اصلاحی، وزن و حجم می باشد. روش بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک بر اساس مفاهیم بیولوژیکی از سیر تکاملی گونه ها استفاده می کند. این یک روش قوی است ، زیرا به بهینه محلی همگرا نمی شود، به استفاده از حساب دیفرانسیل نیاز ندارد و بنابراین اجرا و پیاده سازی محاسباتی ساده ای دارد. نتایج، بیانگر این مطلبند که روش انجام کار برای حل یک گسترده وسیع از مسائل طراحی مهندسی، شامل تخصیص افزونگی ها و منابع نگهداری مناسب است.

کلمات کلیدی : الگوریتم ژنتیک، دسترس پذیری، بهینه سازی افزونگی، منابع نگهداری

Keywords: Genetic algorithms; Availability; Redundancy optimization; Maintenance resources

Reliability Engineering and System Safety 91 (2006)

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.(این مقاله 8  صفحه pdf و مربوط به سال 2006 می باشد.)

نوشته شده در چهار شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۶ و ساعت 13:29 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا
ویرایش شده در چهار شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۶ و ساعت 13:32

|+| نظر ها (0)<>

¯ دسته بندی سفارشات در انبار بوسیله می نیمم کردن مسافت سفر با استفاده از الگوریتم های ژنتیک

جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۸۶

<>

کد مقاله: 64TGABOW

pdf دسته بندی سفارشات در انبار بوسیله می نیمم کردن مسافت سفر با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک

Batching orders in warehouses by minimizing travel distance with genetic algorithms

چکیده:

سرعت پاسخگویی سیستمهای انبارداری به نیازهای مشتری نقش وکارکرد مهمی را درموفقیت زنجیره تامین ایفا میکند. دسته بندی سفارشات به طور مناسب و موثر، سرزعت جابجایی محصول در یک انبار را افزایش میدهد. در هر انبار جابجایی محصولات یطور چشمگیری وجود دارد لذا هزینه های انباردارژی را میتوان حتی با چند درصدی کاهش در مسافت، حمل بار را کاهش داد. مساله دسته بندی سفارش بسیار مشکل دانسته میشود وبه دست آوردن راه حل بهینه علی الخصوص برای مسائل بزرگ بسیار مشکل وزمان گیر است. مطالعات قبلی عمدتا بر روی مسائل دسته بندی سفارش در انبار با یک راهرو و لی اوت دو بعدی تمرکز داشته اند. این تحقیق، شیوه دسته بندی سفارش بر پایه الگوریتم های ژنتیک (GA) در رابطه با هرنوع ساختار دسته و هرنوع لی اوت انبار را گسترش می دهد. بر خلاف شیوه های دسته بندی قبلی، شیوه مورد نظر نیازی به محاسبه اندازه نزدیکی دسته/سفارش و تخمین مسافت سفر ندارد. روش دسته بندی سفارش بر مبنای الگوریتم های ژنتیک پیشنهادی که ، GABM خوانده میشود مستقیما کل مسافت سفر را می نیمم میکند. همچنین توان به کارگیری GABM برای حل مسائل دسته بندی سفارش با مقیاس بزرگ و متوسط با استفاده از چندین مثال مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. از نتایج شیوه GABM میتوان به بدست آوردن راه حل مطلوب در رابطه با مسافت سفر و بهره برداری از امکانات اشاره نمود.

کلمات کلیدی: دسته بندی سفارش، انبارها، الگوریتمهای ژنتیک

Keywords: Order batching; Warehouses; Genetic algorithms

Elsevier B.V. Computers in Industry (2005)

با تشکر از آقای مهندس بهزاد باقری که این مقاله را در اختیار بتسا قرار دادند.

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.(این مقاله 10  صفحه pdf و مربوط به سال 2005 می باشد.)

نوشته شده در جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۸۶ و ساعت 11:46 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا

|+| نظر ها (0)<>

¯ روش تعادلی و الگوریتم ژنتیک برای بالانس خط بازیافت

جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸۶

<>

کد مقاله: 54TGAB

pdf روش تعادلی و الگوریتم ژنتیک برای بالانس خط بازیافت

A balancing method and genetic algorithm for disassembly line balancing

چکیده:

فعالیتهای بازیافتی در عملکرد های متفاوت فرایند بازیافت مثل تولید مجدد، بازیابی کردن و دورریزی شکل می گیرد. خط بازیافت، بهترین انتخاب برای بازیافت خودکار محصولات دور ریخته شده است. بنابراین طراحی و تعادل خط بازیافت بدلیل اینکه تا حد امکان موثر است، می تواند مهم باشد. مشکل تعادل خط بازیافت، فرایندی متوالی است که امکان پذیر بوده، ایستگاههای کاری را کاهش داده و زمانهای تلف شده مشابه را همانند دیگر موارد خاص پایان عمل را مطمئن می سازد. با وجود اینکه یافتن یک تعادل اساسی از نظر محاسبه ای فشرده بوده و با تحقیق کامل است که خیلی سریع حتی برای محصولات نسبتا کوچکتر به شکلی بازدارنده، بزرگ می شود. در این مقاله مشکل اصلی، از نظر آماری تعریف شده و فرآیند تکمیلی NP اثبات شده است.

در انتها نیز یک الگوریتم تکمیلی (ژنتیک) برای دستیابی به راه حلهای اساسی و نزدیک به آن برای برطرف ساختن مشکلات تعادلی خط بازیافت ارائه شده و مثالهایی نیز بیان شده تا عملکرد این روش را نشان دهد.

Keywords: Genetic algorithm; Disassembly; Disassembly line balancing; Combinatorial optimization; Product recovery

European Journal of Operational Research (2005)

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.(این مقاله 17  صفحه pdf و مربوط به سال 2005 می باشد.)

نوشته شده در جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸۶ و ساعت 12:49 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا
ویرایش شده در جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸۶ و ساعت 12:56

|+| نظر ها (0)<>

¯ حل مشکلات زمان بندی توزیع نگهداری و تعمیرات در سیستم های تولید انعطاف پذیر

شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶

<>

کد مقاله : TGA37

pdf حل مشکلات زمان بندی توزیع نگهداری و تعمیرات در سیستمهای تولید انعطاف پذیر (FMS): روش الگوریتم ژنتیک 

این مقاله مشترکا مربوط به مبحث های تحقیق در عملیات و نت (نگهداری و تعمیرات) و برنامه ریزی تولید می باشد.

Solving distributed FMS scheduling problems subject to maintenance: Genetic algorithms approach

چکیده

بطور کلی ، مساله توزیع زمانبندی بر حل همزمان دو پیامد تمرکز مینماید. (i) اختصاص کارها به تناسب کارخانه ها و (ii) تصمیم به زمانبندی تولیدات مشابه در هر کارخانه. هدف این روش بیشینه ساختن راندمان سیستم با پیدا کردن یک برنامه ریزی بهینه برای همکاری بهتر میان پروسه های مختلف می باشد. اینکار باعث پیچدگی زمانبندی پخش مشکلات نسبت به برنامه ریزی کلاسیک تک تک محصولات گردیده و با افزایش متناوب متغیر ها در روشهای مختلف تولید ، مساله پیچیده تر نیز میگردد.

بطور مرسوم ، ماشین ها معمولا در برنامه ریزی تولید بطور پیوسته ( بدون وقفه ) در دسترس در نظر گرفته شده و نگهداری و تعمیر آنها مد نظر قرار نمیگیرد . آنچه مسلم است هر ماشین به نگهداری و تعمیرات نیاز داشته و اهداف نت مستقیما بر روی قابلیت دسترسی به ماشین آلات تاثیر گذار خواهد بود. بنابر این این موضوع در برنامه ریزی تولید تاثیر گذار بوده و لازمست تا زمان انجام برنامه های نگهداری و تعمیرات در برنامه ریزی تولید، در نظر گرفته شود.

Keywords: Distributed scheduling; Flexible manufacturing systems; Genetic algorithms; Maintenance

2006 Elsevier Ltd.

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.(این مقاله 12  صفحه pdf و مربوط به سال 2006 می باشد.)

نوشته شده در شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶ و ساعت 22:03 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا

|+| نظر ها (0)<>

¯ بهینه کردن طراحی ساختمانهای مدیترانه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶

<>

 بهینه کردن طراحی ساختمانهای مدیترانه ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

Optimization of Mediterranean building design using genetic algorithms

الگوریتم ژنتیک بتسا

زمانیکه چک کردن کارایی انرژی یک ساختمان داده شده، بوسیله ی چندین روش در دسترس امکان پذیر است، حل کردن مسئله مع تعیین ترکیب بهینه ای که کارایی مطلوب را به دست دهد، مشکل تر می باشد. در ناحیه مدیترانه ای این مسئله به دو دلیل پیچیده تر است: : بارسیستم سرمایش به اندازه بار سیستم گرمایش اهمیت داشته و انرژی مورد نیاز، بستگی به پارامترهای معماری متعددی که تأثیرات مختلف و حتی متضادی بر بارهای زمستان و تابستان می گذارند، دارد.

در این مقاله، ما الگوریتم بهینه سازیی ارائه می دهیم که روشهای بهینه سازی تولید اعداد تصادفی، الگوریتم های ژنتیک را با ابزارساده ای برای ارزیابی حراراتی ساختمان، در جهت حداقل کردن مصرف انرژی درساختمانهای مدیترانه ای، ترکیب می کند.

Keywords: Energy optimization; Cooling and heating load; Mediterranean building; Genetic algorithms

2006 Elsevier Ltd.

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.(این مقاله 6  صفحه pdf و مربوط به سال 2006 می باشد.)

نوشته شده در شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶ و ساعت 22:03 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا

|+| نظر ها (0)<>

¯ کشف قوانین پیشگویانه و قابل درک با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند منظوره

شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶

<>

 کشف قوانین پیشگویانه و قابل درک با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند منظوره 

چکیده:

ما در این مقاله یک الگوریتم ژنتیک چند منظوره جهت استخراج قوانین دسته بندی پیشگویانه و قابل درک از پایگاه داده های وسیع را ارائه خواهیم کرد و همچنین دقت پیشگویانه و قابل درک قوانین با یکدیگر در تضاد هستند. لذا این موضوع تبدیل به یک مساله بهینه سازی می‌شود که حل کردن آن به شکل شایسته، کاری‌ دشوار می‌ باشد. بنابراین یک الگوریتم پویای چند منظوره بنام الگوریتم ژنتیک جاسازی شده پیشرفته ی‌ پارتو (INPGA) جهت این منظور ارائه کردیم. سپس قانون گذاری توسط را با قانون گذاری توسط الگوریتم ژنتیک ساده (SGA) و همچنین الگوریتم ژنتیک جاسازی شده مقدماتی‌ پارتو (NPGA) مورد مقایسه قرار دادیم.

Keywords: Simple genetic algorithm; Pareto optimal solutions; Niched Pareto genetic algorithm; Data mining

2006 Elsevier Ltd.

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.(این مقاله 9 pdf صفحه می باشد.)

Predictive and comprehensible rule discovery using a multi-objective genetic algorithm

کشف قوانین پیشگویانه و قابل درک با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند منظوره بتسا

نوشته شده در شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶ و ساعت 22:02 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا

نوع مطلب :الگوریتم ژنتیک، 
برچسب ها :(1) الگوریتم ژنتیک (7)،
لینک های مرتبط : 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : sanaye404 sanaye404
موضوعات
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانلود جزوه , نمونه سوال, منابع آزمون ارشد
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
جمعه 6 فروردین 1389 :: نویسنده : sanaye404 sanaye404

بازهم ریاضی و اینبار یک حل تمرین فوق العاده خوب در 94 صفحه از دانشگاه خواجه نصیر برای درس ریاضی 1 قابل دانلود از دو سرور با حجم خیلی کم برای شما عزیزان از شما دعوت میکنم به دانلود این حل تمرین کامل درس ریاضی 1 در ادامه متن بپردازید


  ا
دامه مطلب ..
نوع مطلب : جزوات عمران، مهندسی مکانیک(Mechanical Engineering)، جزوات مهندسی برق، سرفصل‌های مجموعه مهندسی برق، پروژه های میكرو 8051، چند نمونه از پروژه های کارشناسی، ) دانلود نمونه سوال استاتیک، دانلود نمونه سوال مقاومت مصالح 1، دانلود نمونه سوال نقشه کشی عمومی، دانلود نمونه سوال فیزیک 1و۲، دانلود نمونه سوال کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع، کنترل کیفیت آماری /کنترل کیفیت، کتاب حل المسائل آمار مهندسی لیبرمن، نمونه سوالات امتحانی ریاضی مهندسی- دانشگاه، نمونه سوالات امتحانی معادلات دیفرانسیل- دانشگاه، نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱، نمونه سوالات ریاضی عمومی ۲، کتاب های تخصصی برق را از لینک ذانلود کنید، جزوه آزمایشگاه میکروپروسسور z80، جزوه های مخابرات، جزوه های رشته برق کنترل، حل المسائل سیگنال و سیستم های اپنهایم را در لینک زیر دانلود کنید، جزوه میکروپروسسور، جزوه بررسی قدرت 1 فارسی آن، حل المسائل فیزیک چنگ را در لینک زیر دانلود کنید، جزوه ماشین های الکتریکی، یکی از بهترین جزوه های آموزشی الکترونیک ۱و۲و۳، هم جزوه کامل آموزش مقدماتی مطلب و مسائل مربوط به، جزوه آمار، جزوه تایپ شده مدارهای الکتریکی 2 از دانشگاه، جزوه مدارهای الکتریکی 1 استاد غفرانی-دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، جزوه مدیریت پروژه و جزوه طرحریزی واحدهای صنعتی دانشگاه تهران جنوب، ماشین حساب با ابزار پیشرفته Calc Pro v1.6.7، نرم افزار حل کننده معادلات ریاضی، جزوات مهندسی برق، جزوه کنترل خطی - دانشگاه امیرکبیر، نمونه سوالات دانشکده برق-رایانه و فنآوری اطلاعات دانشگاه آزاد قزوین، سوالات آزمون کاردانی به کارشناسی و آزمون های کارشناسی ارشد برق، جزوه مبانی برق، مشهورترین نرم افزار نقشه کشی و طراحی Autodesk AutoCAD 2009، انجام محاسبات پیچیده ریاضی توسط Maple 11.0 Professional، منابع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، منابع کارشناسی ارشد مهندسی عمران، منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کتاب و جزوه ( مهندسی صنایع )، منابع کارشناسی ارشد مهندسی برق، هر چی کتاب آموزشی میخوای، کتابهای کارشناسی ارشد پارسه 86 – کامپیوتر – گرایش: نرم افزار، IT ، هوش مصنوعی، جزوات درس استاتیك و مقاومت مصالح، متن کتاب استاتیک و دینامیک مریام به زبان فارسی، جزوه و کتب ریاضی مهندسی، جزوه و کتب استاتیک، جزوه و کتب کنترل عددی، جزوه و کتب طراحی قید و بستها، دانلود کتاب های دبیرستان و راهنمایی و ابتدایی، سری اول كتابهای شیمی و مهندسی شیمی، سری دوم كتابهای تخصصی فیزیك، سری دوم كتابهای تخصصی عمران و معماری، سری دوم كتابهای تخصصی برق و الكترونیك، جزوه های مهندسی صنایع، Management مدیریت (1، Lean Manufacturing تولید ناب (1، لجستیک، الگوریتم ژنتیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، ارزیابی و مدیریت عملکرد (2، اقتصاد مهندسی، 
برچسب ها : o برنامه سازی پیشرفته ++C باز شدن در صفحه جدید، o بررسی سیستمهای قدرت 1 باز شدن در صفحه جدید، o آزمایشگاه کارگاه منتاژ-بخش سوم باز شدن در صفحه جدید، o آزمایشگاه کارگاه منتاژ-بخش دوم باز شدن در صفحه جدید، o آزمایشگاه کارگاه منتاژ-بخش اول باز شدن در صفحه جدید، o جزوه انقلاب اسلامی-تهران جنوب باز شدن در صفحه جدید، o تمرینات درس مخابرات 1 باز شدن در صفحه جدید، o کارگاه مدار فرمان باز شدن در صفحه جدید، o پرسش و پاسخ درس مبانی برق باز شدن در صفحه جدید، o جزوه درس مدار1 باز شدن در صفحه جدید، o جزوه درس مدار 2 - دانشگاه صنعتی امیر کبیر-بخش اول و دوم باز شدن در صفحه جدید، o آزمایشگاه مدار 1 باز شدن در صفحه جدید، o آزمایشگاه فیزیک 2 باز شدن در صفحه جدید، o جزوه درس تجزیه وتحلیل باز شدن در صفحه جدید، o جزوه درس مدار منطقی باز شدن در صفحه جدید، o جزوه درس الکترو مغناطیس به همراه فرمولهای آن باز شدن در صفحه جدید، o جزوه درس کنترل خطی باز شدن در صفحه جدید، o جزوه درس ماشین 3 به صورت کامل باز شدن در صفحه جدید، o جزوه درس ماشین 1 به صورت کامل باز شدن در صفحه جدید، + رله دیفرانسیل ژنراتور، + بررسی تاثیرات ادوات FACTS برقابلیت اطمینان سیستم های قدرت، + تست ترانسفورماتور قدرت، + ترانسفورماتور قدرت، + پدیده کرونا، + صاعقه وچگونگی شكل گیری آن، + کیفیت توان و الزامات آن بر اساس استاندارد ISO 9000، + روش جدید برای تخمین شدت نوسان ولتاژ در شبکه های قدرت، + چگونه تصحیح ضریب توان (PFC) و مبدل تصحیح ضریب توان-DC بوست با کنترل تاخیری، + روشهای اجرای پروژه اتوماسیون شبکه های توزیع، + ارزیابی قابلیت اطمینان پستهای فشار قوی در سیستمهای قدرت، + کنترل موقعیت موتور القایی قفس سنجابی تغذیه شده با اینورتر ولتاژ به روش کنترل برداری جریان به طور غیر مستقیم در راستای شار روتور، + خطوط انتقال HVDC -مزایا، کاربردومشکلات، + ترانسفورماتور زمین، + کلیدهای گردان + عملكرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها، + تجدید ساختار سازی سیستم های قدرت الکتریکی، + کنترل کننده اتو ماتیک ولتاژ در سد کرخه، + استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی در تعیین محل دقیق خطا در شبكه های توزیع شعاعی هوائی، + مروری بر چند روش بهبود کیفیت توان در سیستمهای توزیع با استفاده از DSTATCOM، + کاربرد سیستم GPS در حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت، + کنترل بهینه قدرت راکتیو، + تاثیر کلید زنی خازن فشار قوی برروی شبکه های توزییع و صنعتی، + استفاده از موتور القایی سه فاز با منبع تكفاز بواسطه خازن آنترل شده الكترونیكی، + سیستمهای هوشمند-نانو سنسورها، o پروژه کارشناسی، + منابع توولید انرژی الکتریکی(نیروگاههای جدید در قرن حاصر)، + مصرف داخلی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، + انرژی خورشیدی، صفحات فوتوولتاییک و نیروگاه، + سیستم های خنک کنندگی نیروگاه(cooling towers)، + برقگیرها (اهمیت و مشخصات و کاربردها) + نحوه کار ماشینهای مخصوص و کاربردهایشان، + تولید برق بوسیله انرژی تجدید پذیر باد، + مطالعه و بررسی خطوط انتقال وانتقال HVDC، + بررسی کلید زنی درشبکه های فشار قوی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 24 اسفند 1388 :: نویسنده : sanaye404 sanaye404
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
جزوات ارشد عمران
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic