جزوه ریاضی عمومی - جزوه ریاضی عمومی جزوه ریاضی عمومی ۱ - جزوه ریاضی عمومی ۱ جزوه ریاضی ۱ - جزوه ریاضی ۱ جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک دانلود جزوه , نمونه سوال, منابع آزمون ارشد - مطالب تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی

کد مقاله :TAOPC52

pdfیک روش نمونه ای بهینه برای کارخانه های تولید گروهی 

An optimal sizing method for cogeneration plants

چکیده:

یک روش برنامه ریزی برای مشکل اندازه در سیستم تولید گروهی پیشنهاد شده است.بر ساس تئوری برنامه ریزی ریاضی، ظرفیت تجهیرات به صورت بهینه در نظر گرفته شده اند تا هزینه کل سالیانه در سیاست عملیاتی سالیانه کارخانه، کمینه شود. مسئله اندازه به صورت یک مسأله غیر خطی عدد صحیح با محدودیت های انرژی، ویژگی های عملکرد تجهیزات و ارتباط انرژی با کل سیستم، فرموله بندی شده است. یک مثال عددی در مورد یک توربین گاز در کارخانه ای در شانگ های چین جهت روشن کردن کارایی روش پیشنهادی نیز آورده شده است.

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.(این مقاله 7 صفحه pdf و مربوط به سال 2005 می باشد)

نوشته شده در یكشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۶ و ساعت 12:18 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا

|+| نظر ها (0)<>

¯ روش شبیه سازی در ساخت سلولهای صنعتی با چندین ماشین همانند

یكشنبه ۰۸ مهر ۱۳۸۶

<>

کد مقاله : TASAMF50

pdfروش شبیه سازیSimulated Annealing  در ساخت سلولهای صنعتی با چندین ماشین همانند

A simulated annealing approach for manufacturing cell formation with multiple identical machines

(این مقاله 13 صفحه pdf و حجم 382 KB می باشد.)

 چکیده:

در این مقاله روش Simulated Annealing و یک مثال کاربردی از آن توضیح داده می‌شود.

در این مقاله ادعا نشده است كه این روش سریع‌ترین و كاراترین روش حل مسائل بهینه‌سازی است، اما روشی است كه به كارگیری آن نسبت به روش‌هایی چون الگوریتم (مورچه) مورچگان یا شبكه‌های عصبی ساده‌تر می‌باشد. روش Simulated Annealing یك الگوریتم ساده برای حل مسایل پیچیده است. این الگوریتم از یك جواب اولیه شروع می‌كند و با جستجو در همسایگی هر جواب سعی می کند که آن را بهبود دهد. جواب‌های بد كه شاید منجر به یافتن نقطه بهینه مطلق شوند با احتمال خاصی انتخاب می‌شوند. این احتمال با تكرار الگوریتم، كمتر و كمتر میشود تا احساس كنیم دیگر پیشرفتی حاصل نمی‌شود. در این مقاله همانطور که گفته شد، یك مسأله نمونه كه با این روش حل شده است نیز توضیح داده می شود.

 کلمات کلیدی : ساخت (تولید) ، سیستم ساخت سلولار ، Simulated annealing ، الگوریتم مورچه

Keywords: Manufacturing; Cellular manufacturing systems; Simulated annealing

© 2003 Elsevier B.V. All rights reserved.

 برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.

نوشته شده در یكشنبه ۰۸ مهر ۱۳۸۶ و ساعت 12:00 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا
ویرایش شده در چهار شنبه ۰۷ آذر ۱۳۸۶ و ساعت 11:39

|+| نظر ها (0)<>

¯ مقدمه ای بر بهینه سازی کلونی مورچه

پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۶

<>

کد مقاله : TAAN48

pdf مقدمه ای بر بهینه سازی کلونی مورچه

An Introduction to Ant Colony Optimization

در این مقاله موضوع بهینه سازی کولونی مورچه ACO را مورد بررسی و مرور قرار می دهیم که واقعیتی است که بر اساس رفتار مورچه های واقعی تبیین می شود ACO یا بهینه سازی کولونی مورچه توسط دورایگو و همکارانش به عنوان روشی برای حل مسایل دشوار بهینه سازی ترکیباتی (COPها )ارایه شده است الگوریتم های بهینه سازی  کولونی مورچه بخشی از هوشمندی جمعی است یعنی حوزه ای تحقیقاتی که الگوریتم های بدست آمده از مشاهده رفتار جمعی را مطالعه می کند. این مقاله دارای ساختار زیر می باشد :

ارایه یک پدیده بیولوژیک و توضیح رسمی واقعیت ACO  

بررسی انواع ACO ها  و ارایه نمونه هایی از کاربردهای آنها

نمایش جهات تحقیقاتی فعلی

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.(این مقاله 22 صفحه pdf و مربوط به سال 2006 می باشد)

نوشته شده در پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۶ و ساعت 18:50 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا

|+| نظر ها (0)<>

¯ تصمیم یاری اهداف غیر ضروری در رویکردهای شبکه برای MCDM

شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶

<>

کد مقاله : TAMC46

pdf تصمیم یاری اهداف غیر ضروری در رویکردهای شبکه برای MCDM  (مربوط به برنامه ریزی غیر خطی)

Nonessential objectives within network approaches for MCDM

          

چکیده:

در گال و هانی موضوع استفاده از روش های چندگانه در حل یک مساله تصمیم گیری چند معیاره با توابع هدف خطی پس از کنار گذاشتن اهداف غیر ضروری مورد تحلیل قرار گرفته است. معلوم شد که هنگام استفاده از روشهای مختلف جهت حل سیستم چه اهداف غیر ضروری را شامل بشود و چه نشود، نیازی نیست که حتما جواب یکسان باشد. در این مقاله کاربرد رویکردهای شبکه ای را برای تصمیم گیری چند معیاره همچون شبکه های عصبی و روشی برای ترکیب متدهای غیر ضروری به کار گرفته شده است، که درباره مقایسه این نتایج به بحث می پردازیم.

واژگان کلیدی: آنالیز چند معیاره، تصمیم گیری چند معیاره، مدل سازی، اهداف غیر ضروری، شبکه های عصبی، شبکه های MCDM

Keywords: Multiple criteria analysis; Multiple attribute decision making; Modeling; Redundancy; Nonessential objectives; Neural networks; MCDM networks

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.(این مقاله 9 صفحه pdf و مربوط به سال 2006 می باشد)

نوشته شده در شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶ و ساعت 21:45 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا

|+| نظر ها (0)<>

¯ برنامه ریزی خطی همراه با پارامترهای فازی

شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶

<>

کد مقاله : TALP45

pdf برنامه ریزی خطی همراه با پارامترهای فازی : یک راه حل شیوه متقابل 

                                        

چکیده :
این مقاله یک روش برای حل مسائل برنامه ریزی خطی ، که در آن همه ضرایب ، اعداد فازی هستند ، ارائه میکند. ما از یک روش رتبه بندی فازی برای رتبه بندی کردن ارزش و مقدار هدف فازی و برای رفتار کردن همراه با روابط نابرابر در محدودیت ها استفاده می کنیم. و این به ما اجازه می دهد با مفهومی به نام درجه امکان پذیری کار کنیم. هرچه درجه امکان پذیری بزرگتر شود ، مقدار هدف بدترخواهدشد. ما به تصمیم گیرنده (DM) برای درجات مختلف از امکان پذیری راه حل بهینه پیشنهاد می کنیم. باوجود این اطلاعات ، تصمیم گیرنده قادر خواهد بود که یک هدف فازی به وجود آورد. ما یک زیر مجموعه فازی در فضای تصمیم گیری می سازیم که عملکرد اعضای آن یک تعادل بین درجه امکان پذیری محدودیت ها و درجه رضایتمندی هدف را ارائه می دهد. یک راه حل معقول ، راه حلی است که درجه عضویت بزرگی نسبت به این زیر مجموعه فازی داشته باشد. درپایان ، برای توضیح دادن روش خودمان ، مایک نمونه عددی راحل می کنیم.

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.(این مقاله 11 صفحه pdf و مربوط به سال 2005 می باشد)

نوشته شده در شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶ و ساعت 21:43 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا

|+| نظر ها (0)<>

¯ بهینه سازی توسط دسته ای از مورچه ها: روش ابتکاری جدید

شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶

<>

برای دریافت متن مقاله مورد نظر ، بر روی متن کلیک کنید. بهینه سازی توسط دسته ای از مورچه ها: روش ابتکاری جدید

Ant Colony Optimization: A New Meta-Heuristic

مقدمه:

اوایل دهه نود الگوریتمی با عنوان "سیستم مورچه" برای بتسا بهینه سازی توسط دسته ای از مورچه ها: روش ابتکاری جدیدحل مشکلات بهینه سازی رهیافتی اکتشافی ارائه گردید. سیستم مورچه که برای بار اول در مورد مشکلات فروشنده دوره گرد مورد استفاده قرار گرفت در چند دهه اخیر، در سایر زمینه ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

در ایم مقاله به بهینه سازی کلنی مورچه (ACO) از روش ابتکاری جهت ارائه طرز عمل واحدی برای تمامی نمونه های AS می پردازیم. انگیزه اصلی از ارائه این مقاله کمک به توسعه تحقیقات در حال انجام بر روی این مساله است و امیدواریم با کمک این اطلاعات بتوانیم به بررسی ابعاد  اصلی این مسئله بپردازیم.

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید. (این مقاله 8 صفحه pdf می باشد)

نوشته شده در شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۶ و ساعت 21:42 توسط : سایت مهندسی صنایع و نرم افزار و مقالات - بتسا

|+| نظر ها (0)<> 

<>صفحات:

1 2
نوع مطلب :تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی، 
برچسب ها :(2) تحقیق در عملیات (پژوهش،
لینک های مرتبط : 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : sanaye404 sanaye404
موضوعات
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دانلود جزوه , نمونه سوال, منابع آزمون ارشد
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM

چهارشنبه، 30 بهمن هزار و سیصد و هشتاد و هفت


 نقشه کشی 1 (1 ارسال )

جزوه برنامه ریزی تولید (1 ارسال )

دوره آموزشی نظریه محدودیت ها (1 ارسال )

جزوه معادلات (1 ارسال )

برنامه ریزی و کنترل موجودی 1 (1 ارسال )

دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل تولید (1 ارسال )

کارگاه آموزشی تولید ناب در دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع (1 ارسال )

جزوه شیمی آلی 1 (1 ارسال )

جزوه کنترل فرآیند برای دانشگاه شریف (1 ارسال )

جزوه مکانیک سیالات (1 ارسال )

جزوه شیمی تجزیه (1 ارسال )

جزوه ترمودینامیک برای دانشگاه شریف 1 (1 ارسال )

جزوه انتقال حرارت برای دانشگاه شریف (1 ارسال )

جزوه شیمی مدنی 1 (1 ارسال )

جزوه شیمی عمومی 2 (1 ارسال )

جزوه طراحی رآکتور (2 ارسال )

جزوه ترمودینامیک برای دانشگاه شریف 2 (2 ارسال )

راه اندازی سیستم های بین المللی SI (2 ارسال )

جزوه طراحی صفحه ستون (1 ارسال )

اتصالات تیر به ستون (1 ارسال )

پل ها و انواع آن (1 ارسال )

مشخصات مقاطع فولادی (1 ارسال )

محاسبه طول مهاری میلگردها (1 ارسال )

محتویات دفترچه های محاسبات سازه های فولادی (1 ارسال )

جزوه مکانیک خاک 1 (1 ارسال )

جزوه آزمایشگاه بتن (1 ارسال )

طراحی لرزه ای قابهای فولادی ، تالیف دکتر میرقادری (1 ارسال )

اتصالات کف ستون، محاسبه و روش اجرای آن (1 ارسال )

کتاب راهنمای اتصالات در ساختمانهای فولادی (1 ارسال )

محاسبات سد (1 ارسال )

فولاد و خواص آن (1 ارسال )

جزوه آموزشی جوش (1 ارسال )

ساختمان گسسته (اسلاید) (2 ارسال )

ساختمان داده ها (2 ارسال )

سیستم توزیع شده(جزوه) (2 ارسال )

هوش مصنوعی - رضوی(اسلاید) (2 ارسال )

برنامه نویسی اسمبلی ویندوز (2 ارسال )

پردازنده ی DSP (1 ارسال )

کتاب برنامه نویسی ++C فارسی (1 ارسال )

کتاب uml خود آموز(در شش روز) (1 ارسال )

سیستم عامل (1 ارسال )

طراحی الگوریتم(اسلاید) (1 ارسال )

ساختمان داده ها(اسلاید) (1 ارسال )

پردازش تکاملی(اسلاید) (1 ارسال )

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها - دانشکده فنی واحد تهران جنوب (1 ارسال )

شبکه های کامپیوتری (1 ارسال )

جزوه درس برنامه نویسی پیشرفته ++C و -C (1 ارسال )

جزوه بررسی سیستم های قدرت (1 ارسال )

دستور کار آزمایشگاه الکترونیک ۱ (1 ارسال )

جزوه الکترونیک ۲ (1 ارسال )

حل المسائل مدارهای الکتریکی (1 ارسال )

جزوه مدار منطقی شماره ۱ (1 ارسال )

جزوه مدارهای الکتریکی (1 ارسال )

جزوه آموزشی PLC (1 ارسال )

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی (1 ارسال )

جزوه کنترل خطی (1 ارسال )

جزوه الکترونیک ۳ (1 ارسال )

گزارش کار آزمایشگاه مدار (1 ارسال )

جزوه مبانی برق (1 ارسال )

دستور کار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1 ارسال )

جزوه مدار منطقی شماره ۲ (1 ارسال )

جزوه ریاضی مهندسی (1 ارسال )

12:59نوع مطلب : برنامه ریزی تولید، نرم افزار های مهندسی صنایع، ارزیابی کار و زمان، کنترل کیفیت، ) برنامه ریزی واحد های صنعتی، طرح ریزی واحدهای صنعتی، مهندسی فاکتورهای انسانی - ارگونومی، تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی، Six Sigma شش 6 سیگما، کنترل پروژه، 
برچسب ها : چهارشنبه، 30 بهمن هزار و سیصد و هشتاد و هفت نقشه کشی 1 (1 ارسال ) جزوه برنامه ریزی تولید (1 ارسال ) دوره آموزشی نظریه محدودیت ها (1 ارسال ) جزوه معادلات (1 ارسال ) برنامه ریزی و کنترل موجودی 1 (1 ارسال ) دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل تولید (1 ارسال ) کارگاه آموزشی تولید ناب در دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع (1 ارسال ) جزوه شیمی آلی 1 (1 ارسال ) جزوه کنترل فرآیند برای دانشگاه شریف (1 ارسال ) جزوه مکانیک سیالات (1 ارسال ) جزوه شیمی تجزیه (1 ارسال ) جزوه ترمودینامیک برای دانشگاه شریف 1 (1 ارسال ) جزوه انتقال حرارت برای دانشگاه شریف (1 ارسال ) جزوه شیمی مدنی 1 (1 ارسال ) جزوه شیمی عمومی 2 (1 ارسال ) جزوه طراحی رآکتور (2 ارسال ) جزوه ترمودینامیک برای دانشگاه شریف 2 (2 ارسال ) راه اندازی سیستم های بین المللی SI (2 ارسال ) جزوه طراحی صفحه ستون (1 ارسال ) اتصالات تیر به ستون (1 ارسال ) پل ها و انواع آن (1 ارسال ) مشخصات مقاطع فولادی (1 ارسال ) محاسبه طول مهاری میلگردها (1 ارسال ) محتویات دفترچه های محاسبات سازه های فولادی (1 ارسال ) جزوه مکانیک خاک 1 (1 ارسال ) جزوه آزمایشگاه بتن (1 ارسال ) طراحی لرزه ای قابهای فولادی، تالیف دکتر میرقادری (1 ارسال ) اتصالات کف ستون، محاسبه و روش اجرای آن (1 ارسال ) کتاب راهنمای اتصالات در ساختمانهای فولادی (1 ارسال ) محاسبات سد (1 ارسال ) فولاد و خواص آن (1 ارسال ) جزوه آموزشی جوش (1 ارسال ) ساختمان گسسته (اسلاید) (2 ارسال ) ساختمان داده ها (2 ارسال ) سیستم توزیع شده(جزوه) (2 ارسال ) هوش مصنوعی - رضوی(اسلاید) (2 ارسال ) برنامه نویسی اسمبلی ویندوز (2 ارسال ) پردازنده ی DSP (1 ارسال ) کتاب برنامه نویسی ++C فارسی (1 ارسال ) کتاب uml خود آموز(در شش روز) (1 ارسال ) سیستم عامل (1 ارسال ) طراحی الگوریتم(اسلاید) (1 ارسال ) ساختمان داده ها(اسلاید) (1 ارسال ) پردازش تکاملی(اسلاید) (1 ارسال ) تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها - دانشکده فنی واحد تهران جنوب (1 ارسال ) شبکه های کامپیوتری (1 ارسال ) جزوه درس برنامه نویسی پیشرفته ++C و -C (1 ارسال ) جزوه بررسی سیستم های قدرت (1 ارسال ) دستور کار آزمایشگاه الکترونیک ۱ (1 ارسال ) جزوه الکترونیک ۲ (1 ارسال ) حل المسائل مدارهای الکتریکی (1 ارسال ) جزوه مدار منطقی شماره ۱ (1 ارسال ) جزوه مدارهای الکتریکی (1 ارسال ) جزوه آموزشی PLC (1 ارسال ) گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی (1 ارسال ) جزوه کنترل خطی (1 ارسال ) جزوه الکترونیک ۳ (1 ارسال ) گزارش کار آزمایشگاه مدار (1 ارسال ) جزوه مبانی برق (1 ارسال ) دستور کار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری (1 ارسال ) جزوه مدار منطقی شماره ۲ (1 ارسال ) جزوه ریاضی مهندسی (1 ارسال ) 12:59،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 24 اسفند 1388 :: نویسنده : sanaye404 sanaye404
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب
 
   
جزوات ارشد عمران
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic